twitter Stoeh

Home

.....................................................

Werkwijze

Routebeschrijving

Vacatures

Privacy

.....................................................

.....................................................

DNA

Cases

.....................................................

.....................................................

Waarden lipidenprofiel

Xanthelasmata

Overerving

Kinderen

DNA-onderzoek

Familieonderzoek

Behandeling

Diagnose FH

Zwangerschap

Oorzaak FH

Kosten

Verzekering

Buitenland

Belasting

Familiair Gecomb. Hyper.

.....................................................

Aanvraag DNA diagnostiek

Poliklinieken

Verzekeren

Nuttige Links

Contact

Welkom bij de website van de StOEH


Een verhoogd cholesterol kan erfelijk zijn!                     Nieuws


Welkom op de website van de Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH). Ook bezoekers voor de website van Stichting LEEFH zullen tot half januari nog op deze site terecht komen.

De StOEH voerde tot eind 2013 in opdracht van het ministerie van VWS en onder regie van het RIVM  het landelijke bevolkingsonderzoek uit naar personen met een erfelijk verhoogd cholesterol: Familiaire Hypercholesterolemie (FH).

De financiering van dit bevolkingsonderzoek naar FH is per 31 december 2013 gestopt. In november ontvingen alle onderzochte personen een brief van de StOEH.

Stichting LEEFH zal per 2014 de landelijke coordinatie van het FH familie onderzoek voortzetten. Via deze website en vanaf medio januari 2014 op www.leefh.nl houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen:

Veel gestelde vragen en antwoorden

Op deze website vindt u nog steeds informatie over o.a. de StOEH organisatie, de werkwijze van het stamboomonderzoek, over FH en het DNA-onderzoek uitgevoerd tot eind 2013.

Voor vragen over het FH onderzoek vanaf 2014 belt u naar 020-6971014.


januari 2014
Stichting LEEFH zet de landelijke coordinatie voort van het familie-onderzoek naar FH.

november 2013
Tweede brief en formulier met informatie over het vervolg van het FH onderzoek na 2013

23 maart 2013
Bijeenkomst hoog cholesterol door Hart- en Vaatgroep. Meer info

februari 2013
Brief naar alle onderzochte personen met informatie over het bevolkingsonderoek

19 november 2012
FH in Telegraaf. Een exemplaar van deze bijlage kunt u opvragen via info@stoeh.nl.

17 oktober 2012
Educatieavond FH in het Erasmus MC voor patienten, familieleden en naasten. Meer info.

13 juli 2012
Hartstichting geeft subsidie voor FH! Meer info.

11 april 2012
Bijlage Het Hart in de Telegraaf. Voor artikel over FH klik
hier.

3 november 2011
NRC: Hoog cholesterol in de familie? Vroeg opsporen is belangrijk. Klik hier voor het artikel.

2 september 2011
Medisch Contact: artsen te voorzichtig met screening FH